VÖÖLA MEREGA PIIRNEV KINNISTU “VARSAKABJA”, HARA KÜLAS, NOAROOTSIS, LÄÄNEMAAL

FOR SALE/ MÜÜA

Müüa Hara lahe ääres Vööla merega piirnev maatulundusmaa “vARSAKABJA”.
12323 m²,

kat nr. 52001:003:0059

hind 18500 €

Hara küla asub Noarootsi poolsaare põhjaosas, Haapsalust 30 km ja vallakeskusest Pürksist 12 km kaugusel.

Küla esmamainimine on leitud aastast 1341. Hara/Harga küla on olnud ca 670 aastat tagasi saar, millele moodustus kaks küla – Hara küla (asustasid eestlased) ja Vööla küla (asustasid rootslased). 1941. aastal oli piirkonnas 189 elanikku. Hoonestus paiknes põhiliselt kahe tee ääres.

1970.- ndatel ehitati välja Hara kalatööstus ja sadam ning rajati kalatiigid, mis ümbritseti tammidega. Kalatööstus lõpetas tegevuse 1990.- ndatel, kui kolhoosid lagunesid. Hara sadam kuulub praegu vallale.

Küla läbib Hara-Kudani riigimaantee ja Hara riigimaantee.

Hara/Harga küla keskus on miljööväärtuslik hoonestusala (ajalooline ahelküla). Küla territooriumile jääb osa Silma looduskaitsealast, osa Nõva-Osmussaare hoiualast, Karjatsimere hoiuala ja kaitsealuse liigi kõre püsielupaik. Veekogudest on Hara/Harga külas Möldri meri ja Karjatse meri; piirnevateks aga Vööla meri ja Hara laht.

Külaelanike poolt on ühistegevuseks moodustatud MTÜ Harga.

 

Anneli Laas

mob.+372 55560071

anneli@cre.ee

Price:18500
Address:Varsakabja, Hara küla
City:Noarootsi , Läänemaa
County:Estonia
Square Feet:12323 m2
Tagged Features:

Listing Inquiry