DETAILPLANEERINGUGA 16- ÄRI- TOOTMISMAA KRUNTI, Valkse-Arvedi, Paldiski mnt, Valkse küla

FOR SALE/ MÜÜA

 

DETAILPLAN EERINGUGA 16- ÄRI- TOOTMISMAA KRUNTI  
11,88 ha.

TSENTRAALSE VEE- JA KANALISATSIOONI LIITUMISPUNKTID PLANEERINGUALA PIIRIL.

Müüa detailplaneeringuga kinnistu Harjumaal Keila vallas , Valkse külas , Valkse-Arvedi, 
mille parim kasutus saab olla tehnopark või logistikakeskus. Kinnistud sobivad hästi sadamat
 kasutavale kliendile tehnopargi või vaheladude välja ehitamiseks. Kinnistu asub 3 km kaugusel Keilast,
 30 km kaugusel Tallinnast ja 20km kaugusel Paldiski Põhjasadamast. Parim ligipääs Paldiski maanteelt,
 kinnistu asub Paldiski maantee ja Keila-Joa ristis.

Detailplaneering on kehtestatud. Kogu maaala suurus on 11,88 h, mis on jagatud 16 eraldi krundiks,
 äri-ja tootmismaad, ette nähtud oma alajaam, elion kaabel kinnistu läheduses.

Detailplaneeringuga maa-ala piirini on toodud vee- ja kanalisatsioonitrassid, mis on ühenduses 
Keila vee- ja kanalisatsioonitrassidega, ette nähtud on oma elektrialajaam , elekter ja elioni kaabel
 kinnistu läheduses. Maaalal asub 50m sügavune puurkaev. Kinnistute täisehitus protsent on ligikaudu 50%,
 Detailplaneeringujärgselt :
Ehitusalune pind: 2100 m2 kuni 7300 m2.
Kõrgus: 12 m
Korruselisus: 3 korrust
Ehitusalune pind:
Hoonete arv: kuni 2
Katus: lamekatus kuni 10 kraadise kaldenurgaga.
Materjalid: krohv või metallist fassaad.
Eraldi kinnistud on ettenähtud tee, pumpla ja alajaama jaoks.
Evaldi tee 4   43101:001:0565
Leesika tee 5

Anneli Laas anneli@cre.ee +372 55560071 
 

 

Price:1150000
Address:Arvedi, Valkse küla, Keila vald
City:Harjumaa
County:Estonia
Square Feet:11,88 ha

Listing Inquiry