DETAILPLANEERINGUGA 16- ÄRI- TOOTMISMAA KRUNTI, Valkse-Arvedi, Paldiski mnt, Valkse küla

FOR SALE/ MÜÜA

 

DETAILPLAN EERINGUGA 16- ÄRI- TOOTMISMAA KRUNTI  
11,88 ha.
Hind 1200000€ + km.

TSENTRAALSE VEE- JA KANALISATSIOONI LIITUMISPUNKTID PLANEERINGUALA PIIRIL.

Müüa detailplaneeringuga kinnistu Harjumaal Keila vallas , Valkse külas , Valkse-Arvedi, 
mille parim kasutus saab olla tehnopark või logistikakeskus. Kinnistud sobivad hästi sadamat
 kasutavale kliendile tehnopargi või vaheladude välja ehitamiseks. Kinnistu asub 3 km kaugusel Keilast,
 30 km kaugusel Tallinnast ja 20km kaugusel Paldiski Põhjasadamast. Parim ligipääs Paldiski maanteelt,
 kinnistu asub Paldiski maantee ja Keila-Joa ristis.

Detailplaneering on kehtestatud. Kogu maaala suurus on 11,88 h, mis on jagatud 16 eraldi krundiks,
 äri-ja tootmismaad, ette nähtud oma alajaam, elion kaabel kinnistu läheduses.

Detailplaneeringuga maa-ala piirini on toodud vee- ja kanalisatsioonitrassid, mis on ühenduses 
Keila vee- ja kanalisatsioonitrassidega, ette nähtud on oma elektrialajaam , elekter ja elioni kaabel
 kinnistu läheduses. Maaalal asub 50m sügavune puurkaev. Kinnistute täisehitus protsent on ligikaudu 50%,
 Detailplaneeringujärgselt :
Ehitusalune pind: 2100 m2 kuni 7300 m2.
Kõrgus: 12 m
Korruselisus: 3 korrust
Ehitusalune pind:
Hoonete arv: kuni 2
Katus: lamekatus kuni 10 kraadise kaldenurgaga.
Materjalid: krohv või metallist fassaad.
Eraldi kinnistud on ettenähtud tee, pumpla ja alajaama jaoks.
 Teid, trasse, elektriliine ning valgustust ei ole veel välja ehitatud.
43101:001:0547- Arnoldi tee 4, 6131 m², 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0548- Arvedi tee 2, 5820 m² , 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0549- Evaldi tee 2, 5420 m², 50%ÄM ja 50% TM
43101:001:0550- Arnoldi tee 2, 6604 m², 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0551- Arnoldi tee 3, 5215 m², 50%ÄM ja 50% TM
43101:001:0552- Mihkli tee 1, 4275 m², 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0553- Mihkli tee 2, 4659 m², 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0554- Arvedi tee 4, 6681 m², 50% ÄM ja 50% TM 43101:001:0555- Arvedi tee 1, 6355 m², 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0556- Evaldi tee, 1699 m² , 100% Transpordimaa 43101:001:0557- Arvedi tee, 1042 m², 100% Transpordimaa
43101:001:0558- Leesika tee, 6808 m² , 100% Transpordimaa
43101:001:0559- Arvedi tee 3, 6292 m² , 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0560- Mihkli tee, 958 m², 100% Transpordimaa
43101:001:0561- Mihkli tee 3, 6183 m² , 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0562- Evaldi tee 1, 7592 m² , 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0563- Mihkli tee 4, 6295 m², 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0564- Arnoldi tee 1, 4731 m², 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0565- Evaldi tee 4, 9391 m² , 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0566- Arnoldi tee, 1037 m², 100% Transporimaa
43101:001:0567- Leesika tee 5, 15561 m², 50% ÄM ja 50% TM
43101:001:0568- Arnoldi tee 5, 40 m² , 100% TM

Anneli Laas anneli@cre.ee +372 55560071 
 

 

Price:1200000
Address:Arvedi, Valkse küla, Keila vald
City:Harjumaa
County:Estonia
Square Feet:11,88 ha

Listing Inquiry